Типовий комплекс вправ для запобігання остеохондрозу у шийному відділі хребта

Ретракція шиї

Відводьте голову назад, зберігаючи рівень очей і нижньої щелеnи.

Тримайте З сек. повторыть 10 разыв

Розтягування трапецеnодібноrо м'язу

Однією рукою нахиляйте rолову убік. Інша рука заведена за спину.

Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

3rинання та розгинання шиї

Обережно згинайте та розгинайте шию. киваючи головою.
Намагайтеся розтягнути шию.

Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Згинання шиї

Нахиліть голову вниз і повертайтеся у вихщне положення.
Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Повороти щиї

Повільно повертайте шию вліво. щоб побачити ліве плече.
Потім - вправо.
Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Розгинання шиї

Нахиліть голову назад і nовертайтеся у вихідне nоложення.
ПовторІть 10 разів.

Рухи nлечима

Рухайте nлечима вгору і вниз, nотім вnеред і назад.
Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Розтягування шиї

Утримуйте витягнуту донизу руку за заn'ясток nротилежною рукою.
Обережно nовертайте голову вбік утримуючої руки.
Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Потягування

Рука розташована на nотилиці.
Відводьте голову назад.
Рукою чиніть опір.
Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Згинання убік

Рука nідтримує голову збоку.
Нахиляйте голову вбік.
Рукою чиніть опір.
Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Згинання уперед

Утримуйте чоло кінчиками пальців.
Нахиляйте голову вnеред.
Рукою чиніть опір.

Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Повороти голови

Покладіть кінчики пальців на скроню.
Повертайте голову, намагаючись побачити плече.
Рукою чиніть опір.

Тримайте З сек. ПовторІть 10 разів.

Джерело:
Рекомендації від нерврпатолога
Марчук Тетяна Сергіївна