Країна беэ олiгархiв — Чумацький шлях для України

 1. 0лігархи - це корупція

  Олігархічна модель державного врядування nередбачає монополію у всіх сферах суспільного життя країни. Формула коруnцїі дуже nроста: до моноnолії на владу, економіку та засоби масової інформації додається свавілля в nравоохоронній і судовій системі і віднімається nринциn невідворотності відnовідальності за скоєння злочину.

  Для того, щоб ця формула nерестала nрацювати, ми зобов'язані:

  Тільки відсторонення олігархічних кланів від вnливу на державу та виконання nринциnів невідворотності nокарання відновить довіру громадян та закордонних інвесторів до країни!

 2. Олігархи - це поразка

  За чотири роки війни держава через коруnцію не сnромоглася nобудувати жодного оборонного заводу.

  На передову nостачається здебільшого застаріла техніка, яка виходить з ладу за лічені дні, а мільярди бюджетних ·коштів на їі виробництво осідають 'в іноземних банках.

  Щоб перемогти, ми зобов'язані:

 3. Олігархи - це беззаконня

  Державу вбиває відсутність довіри з боку їі громадян до nравоохоронної та судової системи. Така недовіра веде до нелегітимності рішень та ігнорування їх громадяна- ми. Рейдерство, відсутність інструментів захисту власності та можливості досягнути сnраведливості у суді робить країну ізгоєм.

  Для відновлення довіри громадян та закордонних nартнерів до судової системи ми зобов'язані:

 4. Олігархи - це бідність та еміграція

  Тільки nротягом минулого року з України емігрувало nонад 800 тисяч громадян. І nричина цього не у відсутності робочих місць в країні, а у неканкурентній заробітній nлатні. Олігархи не зацікавлені у виnлаті високих заробітних nлат та заможності українців. А низька заробітна nлата - це низька куnівельна спроможність та низьки nодатки, наслідком чого є стагнація виробництва і ганебна пенсія.

  Щоб зуnинити еміграцію та подолати бідність, ми Зобов'язані:

 5. Олігархи - це субсидії

  Олігархи відверто заробляють на громадянах через постійне підвищення тарифів, пропонуючи натомість «подачки » у вигляді субсидій, які знову ж потрапляють на рахунки компаній олігархів.

  Щоб розірвати це замкнене олігархічне коло ми зобов'язані:

 6. Олігархи - це тіньова економіка

  Близько 40% економіки України знаходяться «В тіні». Непрозора та зарегульована система, бюрократія, відсутність правового захисту інвестицій та високі необфунтавані податки зупиняють інвесторів та гальмують розвиток малого та середнього бізнесу.

  Розв'язати це завдання можливо лише підійшовши до нього комплексно. Тому, ми зобов'язані:

 7. Олігархи - це брехня та маніпуляції

  Більшість вітчизняних загально-національних телевізійних каналів та ЗМІ належать олігархам. Кожного дня українцям вбивають у голову, що існуюча система державного врядування - «демократична та єдино правильна».

  Олігархи за допомогою «своїх» телеканалів влаштовують вибори серед «своїх» політичних партій та людей, що рвуться до влади заради власного збагачення, а не конкурування ідеями розвитку суспільства.

  Засоби масової інформації повинні стати насправді незалежними і для цього ми зобов'язані:

 8. Олігархи - це імітація реформ

  Заявлені пенсійна, медична, освітня, судова, антикорупційна та , інші реформи - в дійсності є лише перерозподілом бюджетних потоків. Олігархам не потрібні реформи, тому що вони позбавляють їх монопольного становища в суспільнополітичному житті країни.

  Задля реального втілення змін необхідні інноваційні підходи та технології, інвестиційні системи наповнення бюджетів для всіх соціальних, медичних та гуманітарних програм в країнІ та відновлення банківського та фондових ринків для стабільного економічного розвитку в цілому. Це єдині ефективні світові механізми процвітання.

  У країни ще є шанс на зміни, і можливі вони лише з новими обличчями. Перше обличчя ми можемо змінити через вибори Президента – необхідно нарешті обрати людину, для якої метою буде не збагачення, а робота в сильній команді заради сильної України.

  Інформаційний бюлетень ГС "Громадський рух "Хвиля"
  Сайт: http://gromhvylya.org.ua